Een delegatie van onze diaconie heeft, samen met leden van de diaconie van Hardenberg-Heemse,
860 kerstattenties gemaakt en zijn in de afgelopen week bezorgd bij de oudere en zieke gemeente leden.

Uitleg logo Protestantse Kerk:

Cirkel.
De cirkel symboliseert eenheid, ook de eenheid van de Kerken. Hij staat voor volkomenheid en eeuwigheid en daarmee voor God.

Kruis.
In de cirkel licht het kruis op, het christelijk symbool bij uitstek.

Achtarmig kruis.
In de stralenkrans is ook het achtarmige kruis te zien. Het getal acht verwijst naar de achtste dag van de schepping. De dag van het nieuwe begin. De dag van de opstanding.

Duif.
In het midden van het beeldmerk is een duif zichtbaar, het teken van vrede en van de Heilige Geest.