Op woensdag 14 december gaan we ’s middags weer kerstkaarten maken in de Ark. Iedereen die op de basisschool zit is welkom om mee te doen.

De kerstkaarten worden verstuurd naar de ouderen (75+), mensen met een beperking en zieken.

  •  Groep 1 t/m 4 13:30 – 14:15 uur
  •  Groep 5 t/m 8 14:30 – 15:15 uur

We hopen jullie te zien op 14 december.

Leiding Kindernevendienst