Nu de scholen weer zijn begonnen, beginnen we in de kerk ook weer. Na een lange periode van weinig tot geen activiteiten hopen we dat het kinder- en jeugdwerk weer “gewoon” kan doorgaan, en we niet gehinderd worden door corona. Hieronder alles op een rij:

Kinderoppas:
Op dit moment is er kinderoppas “bij opgave”. Dat wil zeggen dat tot zaterdagochtend 10 uur opgegeven kan worden via WhattsApp aan Henriëtte Veltink wanneer je gebruik wilt maken van de kinderoppas. Omdat er nu geen kindernevendienst meer is zijn kinderen van 0 tot 6 jaar hier welkom.

Kerk-op-schoot:
Zal er dit jaar ook weer zijn. Informatie volgt in de kerkklank van oktober.

Kinderkerk:
Dit komt in plaats van de kindernevendienst. Gemiddeld genomen zal kinderkerk 1 keer per maand plaatsvinden op zondagochtend van 10 tot 11 uur. Wanneer de planning het toelaat komen de kinderen voor de zegen weer in de kerk.

De eerste kinderkerk is 12 september. Daarna op 10 oktober, 14 november,12 december, 6 februari, 6 maart, 10 april en 22 mei. Sandra Wemekamp en Alien Moltman gebruiken hun creativiteit om kinderkerk tot iets moois (met inhoud) te maken voor onze kinderen. Om de kinderkerk tot iets moois te maken hebben Alien en Sandra hulp nodig, en zullen hiervoor ouders en/of jongeren gevraagd worden. Samen kunnen we er iets moois van maken!!!

Catechisatie:
Voor de jongeren van klas 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs is er catechisatie. Henriëtte en Annelien Reinders hebben mooie plannen. Uitnodiging hiervoor worden half september rondgestuurd.

Gezinsvieringen:
Dit is nieuw! 24 oktober, 20 maart en 26 juni zal er een gezinsdienst gehouden worden. Dit zullen laagdrempelige diensten worden met band of andere muzikale medewerking. Bij het voorbereiden van deze diensten willen we gemeenteleden vragen om samen met de dominee en degene die de muzikale omlijsting verzorgt de dienst voor te bereiden.

Club:
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Dit zal na de herfstvakantie weer starten. Uitnodiging hiervoor gaan in oktober de deur uit.

Het is ontzettend mooi dat enthousiaste mensen zich willen inzetten voor onze kinderen binnen de kerk. Wanneer jij na het lezen hiervan denkt ”Ik vind het ook leuk om te helpen” (af en toe, of met regelmaat), dan kun je contact opnemen met Henriëtte Veltink. We kunnen nog extra mensen gebruiken!!