De kledingbank Hardenberg zoekt vrijwilligers die mee willen helpen om de ingebrachte kleding uit te zoeken en/of mee willen helpen bij de uitgifte. De kleding gaat naar mensen in de gemeente Hardenberg die onder de armoedegrensleven.

Wekelijks worden er 1250 kledingstukken!!!! uitgegeven

Hebt u een aantal uren per maand over, meldt u dan aan!!

Opgave, vóór 15 december, kan bij Lucas Korvemaker 232212 of
kledingbank@pgbruchterveld.nl