Veel voorwerpen uit het interieur verhuisden al mee naar ´de Ark´ toen in december 2012 de deur dicht ging van “de Ichtus” i.v.m. het samen gaan van de hervormde en gereformeerde gemeenten. Tijdens de fusie zijn er afspraken gemaakt. Eén ervan was dat de klok van “De Ichtus” een bestemming zou krijgen bij “De Ark”. Deze afspraak is nagekomen want om precies te zijn vanaf 31 maart, is de nieuwgebouwde klokkentoren in gebruik genomen met hierin de oude klok uit “de Ichtus”. Wel met een nieuwe klepel overigens.

Kostersechtpaar Eggengoor heeft de oude klepel, verwerkt in een cadeau, overhandigd gekregen. Veel vrijwilligers hebben meegeholpen deze mooie toren te realiseren. Maar met alleen handen kom je er niet. De hamstercommissie heeft vele acties gevoerd om hiervoor geld in te zamelen.

Niet alleen voor de toren, maar ook voor de tuin die er weer piekfijn bijligt. De kerkrentmeesters hebben een 4D (durven, delen, denken, doen) subsidieaanvraag ingediend bij Stimuland.

Voorwaarden waren o.a. dat men zelf de handen uit de mouwen moest steken en het de woon- en leefomgeving mooier maakt. Daaraan is ruimschoots voldaan, wat betekent dat we ook nog € 1.000,00 hebben ontvangen uit dít potje!

Ook is er meegedaan aan de Rabobank Coöperatie Weken 2018. Hiervoor hebben veel Bruchtervelders hun stem uitgebracht op de klokkentoren wat een bedrag van € 565,13 opgeleverd heeft. Wij willen iedereen die, op welke manier dan ook, bijgedragen heeft aan de bouw van de klokkentoren hartelijk bedanken.