Tijdens de gemeentemorgen kwam de vraag om extra uitleg te krijgen over de periodieke gift.

Iedereen die een belastingaangifte doet / laat doen, zoekt naar mogelijke aftrekposten om minder belasting te hoeven betalen. Periodieke giften (incl. collectemunten) zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost.

Als kerkrentmeesters willen wij op dinsdag 7 januari 2020 om 20.00 uur in de kerkzaal graag u  hier nader over toelichten. Henk Veneman zal ons op deze avond de mogelijkheden laten zien als het voor u ook interessant is. Leuker kunnen wij het u niet maken, maar voor onze gemeente misschien wel?