Veel gemeenteleden genieten van de digitale diensten.

Geluiden als deze hoor ik regelmatig: “natuurlijk mis ik het samenzijn maar wat is dit een prachtige oplossing in deze tijd!”, “Ik werk in de zorg en kon niet iedere zondagmorgen naar de kerk. Maar doordat de dienst nu digitaal is, kan ik de dienst op een ander tijdstip tóch volgen!” en “Ik beleef de digitale kerkdienst veel intenser, want ik kan in alle rust kijken en zelfs even terugspoelen.”

Natuurlijk hoor ik ook geluiden van gemeenteleden die liever fysiek in de kerk zitten.

Twee zondagen in september was hiertoe de mogelijkheid totdat begin oktober duidelijk werd dat het aantal coronabesmettingen snel steeg. De kerkenraad heeft toen besloten weer helemaal digitaal te gaan. Tijdens deze twee diensten waren ongeveer 20 tot 30 mensen aanwezig.

In de wandelgangen hoorde de kerkenraad regelmatig terug dat veel mensen toch nog terughoudendheid waren om naar de kerk te gaan.

Ik merk in de (telefoon)gesprekken die ik heb dat gemeenteleden heel verschillend met deze crisis omgaan. Ieder maakt daarin eigen afwegingen wat wel en niet te doen. Tegelijkertijd zoekt iedereen wel naar een weg om verbonden te blijven als gemeente van onze Heer.

De kerkdienst is voor velen een verbindend element. Muziek, gebed, een Bijbeltekst overdenken en daarin gevoed worden voor je dagelijks leven.

Daarom is het belangrijk dat de kerkdienst digitaal en live bezocht kan worden, zodat zoveel mogelijk mensen via allerlei wegen betrokken kunnen zijn. Dat geldt voor deze periode waarin we met de gevolgen van het coronavirus leven, maar dat geldt ook voor de toekomst van onze gemeenschap. De digitale kerkdiensten worden nu nog iedere vrijdagavond opgenomen waarna de filmer gaat monteren en de webbeheerder alles op de website zet. Dit is iedere keer weer een hele klus. De vrijwilligers doen het graag (en goed!) maar dit valt op de lange termijn niet vol te houden. De kerkenraad heeft daarom besloten om een camera en installatie voor live stream in de kerk te laten installeren. De verwachting is dat dit binnen een paar weken gerealiseerd wordt!

Live stream in onze kerk betekent dat op zondagmorgen gemeenteleden als vanouds (nu nog wel een beperkt aantal vanwege corona) naar de kerkdienst kunnen komen en dat tegelijkertijd gemeenteleden thuis live (maar ook op een later moment) kunnen meevieren via hun computer, tablet of smartphone.

De installatie kost rond de EUR 8500. Een hele uitgave, maar de kerkenraad heeft het besluit zorgvuldig genomen en ook op een heel positieve manier, met vertrouwen in de toekomst van onze gemeente.

We hebben afgesproken dat we de komende tijd acties willen houden om de kosten voor de live stream te dekken. De Hamstercommissie heeft al afgetrapt met de appels- en perenactie!

Helpt u ook mee?! Dit kan door:

  • Een eenmalige gift voor dit doel te schenken (op de website van onze kerk vindt u het rekeningnummer van onze kerk)
  • Een actie te bedenken (wel even delen met de kerkenraad zodat dingen niet dubbel gaan)
  • Meehelpen/ meedoen aan lopende acties

Hartelijke groet,
ds Rineke van den Berg