Wij zijn nu 2 weken via live stream aan het kijken naar onze kerkdienst. Helaas zat er beide zondagen  een server fout bij Sikn (kerkomroep). Heel vervelend dat telkens het beeld wegvalt en dat je dan alleen maar kan luisteren naar de dienst. Gelukkig waren de diensten op een later tijdstip wel te zien, maar daarvoor hebben wij niet geïnvesteerd. Sikn en KPN zijn druk bezig om dit probleem te verhelpen, wij hopen dat het zondag wel goed gaat.

Een mooie mededeling is dat wij € 2500,00 subsidie hebben gekregen voor dit project van de Provincie Overijssel. De aanvraag voor vitale en gezonde samenleving is goedgekeurd en wij hebben het maximale subsidie bedrag ontvangen. Onze dank hiervoor.

Verder hebben wij ook een gift gekregen van de diaconie namelijk  € 1500,00 en via giften van gemeenteleden is inmiddels een bedrag  van € 935,00 binnen gekomen. Ook hiervoor onze hartelijke dank. Mocht u nog een gift willen geven voor Livestream project dan houden wij ons van harte aanbevolen. U kunt dit overmaken op de rekening van de kerk NL72RABO0324910347 ovv Livestream.

De opbrengst van de appels en peren actie georganiseerd door de hamstercie heeft € 600,00 opgebracht. Dit samen met  de te verwachte opbrengst van de verjaardag busjes maakt dat wij een groot deel van investering hebben weggewerkt.

Hopend op veel kijk en luister plezier nu en in de toekomst.

Groeten,

Kerkrentmeesters