voorganger: ds. Rohaan, ouderling van dienst: Gerrit Bril en organist: Henk Kremer.
m.m.v. leden van het mannenkoor uit Hardenberg. 
Het koor zingt vanaf 9.50 u. en samenzang uit Joh.de H. 70:1,2. Int.l.: 477:1,3. Phil.2:5-11. Lied:481:1,3. Luk.2:1-12. Joh.1:1-18. “Ik zal er zijn”, projectlied.  “Kerstnacht boven Bethlehem:1,3.