2e advent.    Children’s Memorial Day. 
10.00 uur: Voorganger:ds. Rohaan, ouderling van dienst: Alien Moltman en organist: Marja Nijmeijer. 
Int.l.:439:1,3. Lied:463. 1 Kor.1:1-9. Lied:442. Jes.63:19b-64:8. Marcus 13:24-37. Lied:437:1,6. Lied:466:2,3,4. Projectlied. Slotlied: 755.