Voorganger: ds. Leo van Gog,
Liturgie: Aanvangslied Lied 287:1,  Lied 283:1,4,5, Lied 558:1,2,10, 1e Lezing Johannes 12:20-36 (NBV) Lied 650:1,2,3,7, 2e Lezing 1 Corinthe 15:35-49 (NBV)Lied 765:1,3,4,5, Lied 27Slotlied Lied 418:1,3,4.

Het thema van deze dienst zal zijn: “Metamorfosen”, gedaantewisselingen. De oude Romeinse schrijver en dichter Ovidius heeft in de 1e eeuw na Chr. een boek geschreven met deze titel. Wij moesten daar op het Gymnasium enkele hoofdstukken van vertalen. Het is een boek vol verhalen waarin goden, mensen en mythische figuren een gedaantewisseling ondergaan. Aan deze verhalen moest ik denken bij de voorbereiding van de dienst die, op deze 4e zondag van de 40 dagen. In Johannes 12:20-36 vergelijkt Jezus zichzelf met een graankorrel die in de aarde moet sterven om uiteindelijk vrucht te kunnen dragen. Daarnaast lezen wij 1 Corinthe 15:35-49 waarin Paulus ook spreekt van een graankorrel, maar nu om antwoord te geven op de vraag hoe ons lichaam er uit zal zien nadat wij gestorven zijn.