Voorganger: ds. De Haan uit Den Ham, 
ouderling van dienst: Hennie Lubbers en organist: Marja Nijmeijer. 
Intochtslied 92:1,2,3, Gezang 440:1, Lied 43:3,4, Lezing Psalm 6 NBG en Romeinen 8:31-39 NBG, Lied 6:1,3,6, Gezang 268:1,3, Gezang 314:1