Video
Alleen audio

Eeuwigheidszondag.10.00 uur: ds. Wassenaar uit Hellendoorn,
Ps. 93: 1, 2, 3, Lied: Ps. 93: 4, Tess 4: 13-18, Lied: 769: 1,
Lied: Gez 298: 2 (Liedboek 1973), Lied: ‘De mensen die we missen’ (door Aafke Tadema),
Psalm 103: 7, Lied 416: 1, 2, 3, Lied: ‘Ik zal er zijn’ (Sela), Slotlied: 758.