Voorganger: Ds. T. Nieuwenhuis uit Den Ham, ouderling van dienst Gerrit Huisjes en organist Marja Neimeyer.

Liturgie: Aanvangslied: Psalm 145: 1,2,3, Klein Gloria, Zingen: Psalm 108: 1 en 2, Zingen: Psalm 149: 1,
1e Schriftlezing : I Samuël 3, 1-10 [NBV], Zingen: Lied 834, 2e  Schriftlezing: Marcus 1, 16-20 [NBV],Zingen: Lied: 532, Zingen: Lied 531, Slotlied: 1009