Er hebben zich 27 personen opgegeven voor het ter uitvoering brengen van de musical. Het plan was er al een tijdje maar de coronacrisis gaf geen mogelijkheden om het te gaan instuderen. De bedoeling is nu om in de maand september 2021 te starten.

Om de kosten te dekken heeft er in het verleden een bingo plaats gevonden. De totale opbrengst van deze actie was € 560.- Het script is inmiddels aangekocht. De kosten voor dit pakket zijn € 595,40. Dit pakket bevat: bladmuziek voor koor, Libretto, backing tracks, oefentracks en teksten. Tegen de tijd dat men het gaat opvoeren zullen we nog grootrecht moeten betalen, dit zal voor 2 opvoeringen € 100,- zijn.

Doordat er veel mensen meedoen moeten er extra microfoons en bekabeling komen. Er kan wel gebruik gemaakt worden van de geluidsinstallatie van Clus. Het decor moet t.z.t. nog gemaakt worden door vrijwilligers. Hiervoor zal hout en verf nodig zijn.

Als Protestantse gemeente Bruchterveld hebben wij een subsidieaanvraag ingediend bij het 4D (Durven, Delen, Denken en Doen) fonds. Deze aanvraag is goedgekeurd en wij krijgen € 500.- van stichting Stimuland uit het project provincie Overijssel sociale kwaliteit.

Wij proberen met dit initiatief ook samen met PB Ebbenbroek mee te doen aan de raboclubsupport in het najaar. Opgave kan pas in september.