Een aantal maanden terug is er gevraagd wie er mee zou willen doen aan een nieuw in te studeren musical. Het animo was niet zo heel erg groot dus een musical was niet te realiseren.

Om toch iets met een groep te doen, hebben we gezocht naar iets anders. En dat hebben wij gevonden. The Messiah

Het is een avondvullende musical, geschreven door Tore W. Aas. Hij is dirigent van het Oslo Gospel Choir. ( dit koor is voor veel mensen wel bekend).

De musical beschrijft het leven van Jezus, vanaf Zijn geboorte tot aan Zijn Hemelvaart.

In deze musical wordt alleen maar gezongen en bestaat uit 25 prachtige liederen.

Wij willen graag vanaf oktober beginnen met de repetities en dat zal zijn op de dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur.

De uitvoeringen zullen dan zijn rond Pasen 2021. Het is een hele klus om deze musical in te studeren.

Het is dus heel belangrijk dat wanneer je je opgeeft, er ook zeker iedere dinsdagavond bent.

Voor iedereen die zich heeft opgegeven na de vorige oproep graag nog weer opnieuw laten weten of je mee wil doen. We zijn op zoek naar sopranen, alten, bassen en tenoren.

Opgave: musical@pgbruchterveld.nl

Categorieën: facebookMusical