Na de musical, Esther, Saul en Maria wordt het tijd voor een nieuwe musical.

Welke musical dit wordt is nu nog niet bekend. Eerst moet geïnventariseerd worden wie er mee willen doen, zodat het duidelijk is of er voldoende mensen zijn om de musical te dragen.

Daarom de volgende vragen:

Wie zou aan een volgende musical mee willen doen? Zangers/zangeressen en toneelspelers. Leeftijd is vanaf 16 jaar e/o.

Wie zou willen helpen achter de schermen met decor, verlichting, geluid en kleding.

Uit ervaring kan ik zeggen dat het een feestje is om met een groep mensen, jong en oud bezig te zijn met het instuderen van een musical.

Het verbindt mensen met elkaar en geeft een saamhorigheids gevoel. Je kunt je opgeven via de mail bij: musical@pgbruchterveld.nl

Categorieën: Musical