De diaconie vraagt aandacht voor de Noodhulp van vluchtelingen grens Polen/Wit Rusland. Ook zal de diaconie een bedrag hiervoor overmaken. Extreme kou, uitputting en honger. In die realiteit zitten duizenden vluchtelingen uit het Midden-Oosten nu al wekenlang vast bij de grensovergang tussen Wit-Rusland en Polen. Er zijn inmiddels zeker twaalf mensen omgekomen, onder wie een jongetje van één jaar. “Ik zie mensonterende beelden en krijg berichten van kinderen die zonder ouders bij de grens aankomen”, zegt Jurjen de Groot, directeur van Kerk in Actie.

Samen met de Pools-Lutherse kerk helpt Kerk in Actie de vluchtelingen met hulpgoederen zoals water, voedsel, hygiëneartikelen, dekens en pyjama’s. Migrantenkampen bij grens zijn ontruimd en de vluchtelingen zijn naar een loods gebracht. Daar krijgen ze de hulpgoederen en zonodig ook medicijnen, maar de loods is overvol en er is geen plaats voor iedereen. 

“Als christenen zijn we geroepen om barmhartigheid te tonen aan mensen in nood en voor hen te zorgen. We kunnen niet onverschillig blijven voor het lot van hen die een nieuw leven zonder conflict, vervolging en ongelijkheid willen beginnen”, aldus Jurjen de Groot. Daarom aan u de vraag: wilt u de vluchtelingen in Wit-Rusland/Polen helpen? U kunt dat doen door: 

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘vluchtelingen Wit-Rusland/Polen’.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 
Categorieën: DiaconieNoodhulp