Zondagmorgen was het officiële afscheid van koster Henny Eggengoor-van Nuil, die voor een periode van 21 jaar op de loonlijst van de kerk stond. Henny en Hilbert hebben zich altijd samen ingezet als kosters van de PG Bruchterveld. Onze dank is groot voor de zorg, die zij samen als gastvrouw en gastheer aan zowel gemeenteleden, als aan predikanten en gasten boden. Gelukkig gaan ze gedeeltelijk verder als vrijwilliger.