In het najaar zijn dominee Rineke van den Berg en jeugdouderling Henriëtte Veltink van start gegaan met een reeks bezoeken aan een aantal jonge gezinnen binnen onze gemeente. We zijn op pad gegaan met als doel: ”Een luisterend oor zijn om te horen wat er leeft bij deze groep”. En om richtingwijzers te ontdekken voor de toekomst van onze gemeente. Tijdens deze gesprekken is o.a. gesproken over: De drukte van het dagelijks leven, geloofsbeleving, geloofsopvoeding en het beeld wat mensen hebben van de protestantse gemeente Bruchterveld ,nu en over 20 jaar.

Een korte evaluatie van wat er tijdens deze gesprekken zoal naar voren kwam:

De meeste dertigers zijn niet heel bewust met “kerk-zijn” bezig, maar vinden de kerk wel een plaats van waarde binnen het dorp. Ze vinden de waarden en normen die het geloof met zich meebrengen belangrijk. Hun leven is druk met werk, gezin, sport en vrienden/familie. Ze willen niet teveel verplichtingen, en hebben behoefte aan rust. Betrokkenheid bij de kerk als gemeenschap zou fijn zijn via kortlopende activiteiten die laagdrempelig en gericht op ontmoeting zijn. Daarbij is persoonlijk contact belangrijk.

Rineke en Henriëtte hebben deze gesprekken stuk voor stuk als waardevol ervaren. We hebben een duidelijker beeld van hoe deze groep mensen in het leven staat en wat hen bezig houdt. We gaan er als kerkenraad mee aan de slag om te kijken op welke wijze we als kerk wederzijdse aansluiting kunnen vinden/ behouden.