• Ouderenreis.
  Hallo lieve mensen, Het seizoen ouderen is volgende maand dus mei afgelopen. We gaan op 10 mei een middag op reis ter afsluiting en wel naar Vilsteren Ruinerwold en naar museumboerderij de Karstenhoeve. Daar koffie ofthee met perencake. +/-17.45 diner bij rest. Madrid in Dalfsen +/- half negen terug bij […]
 • Bericht ouderen – Onze ouderenmiddag 17 maart 2022.
  Onze ouderenmiddag van maart wijkt iets af van de andere middagen. Deze middag is 17 maart niet om 2 uur maar om 4 uur. Weet u nog? De jongeren met leiding verzorgen deze middag. Gezellig jong en oud bij elkaar. Wij gaan jongeren begrijpen en de jongeren gaan de ouderen […]
 • Ouderenmiddag op 17 Februari om 14:00 uur.
  Ja wij zijn van plan de ouderenmiddagen te hervatten.  Het is Donderdagmiddag 17 Februari om 2 uur in ,,De Ark,, Het wordt een nieuwjaarmiddag in Februari in plaats van de maand Januari. Wij hopen op een goede opkomst en dat het net zo mooi wordt als normaal in Januari. Samen […]
 • Ouderen geen Kerstmiddag.
  Hallo fijne mensen, Zoals ieder al begrepen heeft, gaat de Kerstmiddag niet door maar we vergeten jullie niet. Dat zullen jullie deze decembermaand nog merken. En wat het nieuwe jaar ons nog zal brengen? Dat hoort u dan te zijner tijd via de leef mee. Het is maar goed dat […]
 • Ouderenmiddag gaat niet door.
  De ouderenmiddag van 18 november gaat niet door in verband met corona omdat de  groep dan te groot is. We hopen samen met de jeugd in de toekomst toch nog iets te doen. Team ouderen.