Op deze zondag delen we brood en wijn. Het moderamen bekijkt in de week voorafgaand aan deze zondag of er de mogelijkheid is om een openluchtdienst te houden of dat het alleen een digitale opname wordt. Houd daarom de leefmee goed in de gaten! Ook via app, website en Facebook wordt gecommuniceerd of het een openluchtdienst wordt of niet. 

Als het een digitale opname wordt, kunt u thuis zelf brood en wijn/druivensap klaarzetten. Als het een openluchtdienst wordt, houden we zittend avondmaal.

De predikant komt langs de gemeenteleden met het brood. Zij zal handschoenen aandoen voor het uitdelen aan. De diakenen komen langs met de kleine bekertjes, ook zij zullen handschoenen dragen.

Zo hopen we met elkaar toch het avondmaal te kunnen vieren.