De diaconie wil dit jaar opnieuw aandacht vragen voor een vastenactie. Deze start op 17 februari.

Door iets te minderen naar Pasen toe leven en ondertussen sparen voor het Leger des Heils.

Lijkt het u/jou leuk om deze uitdaging aan te gaan?

Vraag dan de gratis vastenkaart aan bij webwinkel.pkn.nl/kerk-in-actie. Hierop staan elke week suggesties op om te vasten met daaraan gekoppeld een bedrag om achter uit te leggen voor het goede doel.

Het is natuurlijk ook mogelijk zelf iets te bedenken om te vasten. Bijvoorbeeld niet snoepen, geen vlees eten, alcohol laten staan etc.

Voor gemeenteleden die niet in de gelegenheid zijn om via internet een vastenkaart te bestellen heeft de diaconie een aantal exemplaren besteld.

Dan even contact opnemen met Karin Hamhuis 0523 232555

Het bij elkaar gespaarde geld mag in de eerste week na Pasen (5 t/m 9 April) ingeleverd worden bij de diakenen. Johanna Godeke, Ria Godeke, Lucas Korvemaker, Karin Hamhuis, Edith Nijeboer en Nico Altena. Graag op de envelop vermelden Vastenactie Leger des Heils