Henriëtte Veltink is de enige jeugdouderling. Dat is lastig, want dat is ‘alleen’ en dan zijn er weinig mogelijkheden om te sparren met anderen over ideeën. Al eerder zochten we naar ondersteuning bij dit werk, dat is toen niet gelukt.

We hebben als kerkenraad besloten om nogmaals op zoek te gaan naar een 2e jeugdouderling, of gemeenteleden die het jeugdwerk in onze gemeente (al of niet in het ambt) willen ondersteunen.

Denkt u bij het lezen van bovenstaande: dat is iets voor mij? Of: ik wil me graag inzetten voor het jeugdwerk in onze gemeente?

Neem dan contact op met Henriëtte Veltink of stuur een mail naar: scriba@pgbruchterveld.nl

Categorieën: Jeugdwerk