De diaconie wil iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar gift voor het Leger des Heils.

De totale opbrengst van de vastenactie samen met de collectes bedraagt € 204,16. Het bedrag zal door de diaconie aangevuld worden tot € 250,-.

Dit bedrag zal door de penningmeester overgemaakt worden naar het Leger des Heils.