Hallo fijne mensen,

Zoals ieder al begrepen heeft, gaat de Kerstmiddag niet door maar we vergeten jullie niet.

Dat zullen jullie deze decembermaand nog merken. En wat het nieuwe jaar ons nog zal brengen? Dat hoort u dan te zijner tijd via de leef mee. Het is maar goed dat we niet in de toekomst kunnen kijken.

Maar blijf moed houden, en wij wensen ieder toch goede feestdagen en een gezegend nieuwjaar.

Ook voor de gehele gemeente.

Namens de dames: Harmke Klazien Dinie Narda en Diny.