Velen hadden zich al opgegeven voor de reis van 19 mei, maar die gaat niet door wat begrijpelijk is in deze tijd waarin alles stilstaat.

Maar er is met Schepers busonderneming gebeld, MISSCHIEN! Dat het verzet kan worden naar september, maar dat horen wij te zijner tijd.

De Paasmiddag ging ook al niet door. Ik hoop dat we toch in ons hart het Paasfeest mogen vieren. Samen met de kerkdienst op de web zal het vast wel lukken.

Laten wij elkaar niet vergeten, en de vele zieken en die in rouw zijn. Bij dit valt in het niet, dat het dagreisje niet doorgaat.

Bij deze wensen wij de gehele gemeente Goede Paasdagen toe.

Pasen
Na drie dagen zonder licht,
de dagen als de nacht.
Komt Zijn leven in het zicht,
door stille overmacht.
Achter een verschoven steen,
gaapt het verlaten graf.
Engelen zijn om ons heen,
ons het schrikbeeld af.
Brengt ons in herinnering,
Jezus woorden waren.
En dat wij nu Zijn opstanding,
ook echt mogen ervaren.
Zijn woorden dringen tot ons door
in volle werkelijkheid.
In ’t licht van dit klein eng-len koor,
gloort Zijn aanwezigheid.


Een hartelijke groet van het damescomité,
Harmke-Klazien-Dinie-Narda-Diny

Categorieën: Damescomité