18 oktober om 2.00 ‘s middags hopen wij weer bij elkaar te komen. Deze middag zal verzorgt worden door mevrouw Wiegman uit Hardenberg.

Zij komt ons vertellen over “Kamp Molengoot”, die in de oorlog een rol heeft gespeeld, vooral voor de Joden die gebracht werden naar Westerbork of moesten lopen.

Zo is er voor ons als ouderen ook de startmiddag geweest op 13 september. En dan kun je weer zien wat ouderen voor ouderen kunnen betekenen.

Omdat op 14 september een groep vrijwilligers ging vertrekken naar Berezhany, kwam spontaan de gedachte op om de collecte aan het eind van de middag niet voor eigen kas te gebruiken, maar dit keer aan hetBerezhany-project te schenken.

Er werd ook gul gegeven want de collecte bracht maar liefst € 104,60 op! Zo kunnen ouderen ouderen helpen, en de vrijwilligersgroep kan weer wat voor die mensen doen.

Hartelijk dank allemaal.

Categorieën: Damescomité