De middag is in maart en wel de 12e om 2 uur in “De Ark”.
Deze middag wordt verzorgd door Els Lotterman samen met haar moeder.
Het gaat over hun reis die ze gemaakt hebben naar Zuid Afrika in 2019, en wat ze er zoal beleefd hebben.
Gelijker tijd willen wij u attenderen op het reisje van 19 mei. Klazien zal met de lijst rondgaan wie er mee gaat.

Paasmiddag ouderen.
Omdat Pasen dit jaar vroeg in april is, is onze middag op 2 april, gewoon om 2 uur. Liturgie is aanwezig en de meditatie zal zoals gewoonlijk door ds Rineke van den Berg gedaan worden. Dit is tevens ook de laatste middag van dit seizoen.

In mei is dan als afsluiting onze reis op 19 mei 🚌

Namens het damescomité