Als diaconie hopen we dat er met de vastenactie gespaard is voor het Leger des Heils.

Het bij elkaar gespaarde geld mag in de eerste week na Pasen (5 t/m 9 April 2021) ingeleverd worden bij de diakenen:

  • Johanna Godeke;
  • Ria Godeke;
  • Lucas Korvemaker;
  • Karin Hamhuis;
  • Edith Nijeboer en
  • Nico Altena.

De adressen staan in het jaarboekje vermeld.

Graag op de envelop vermelden Vastenactie Leger des Heils.