Sommige gemeenteleden die een periodieke gift zijn aangegaan met de kerk hebben daarin naast hun
Kerkbalans bijdrage, ook een bepaald bedrag aan collectemunten opgenomen. Nu kan het zijn dat u de
afgelopen periode minder collectemunten gebruikt hebt dan aangegeven, er waren immers minder
diensten in deze Corona periode.

Mocht dat het geval zijn dan kunt u ook een collecte gift overmaken per bank (NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld), dat is net zo goed geldig als het kopen van collectemunten. Voor de belastingdienst is het belangrijk dat het aantoonbaar is.

Het is in ieder geval belangrijk dat het totaal bedrag dat op uw periodieke gift vermeld is ook daadwerkelijk in 2021 aan de kerk overgemaakt is.

Wij willen u vragen om dat zelf te controleren, dat is iets wat wij namelijk niet voor u kunnen doen.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Kerkrentmeesters.


Categorieën: Kerkrentmeesters