In februari is de actie kerkbalans geweest. Bij deze actie was een brief gevoegd m.b.t. de privacyregelgeving.

Hierin werd onder andere toestemming gevraagd om persoonlijke gegevens van u te mogen publiceren op onze informatiebronnen zoals LeefMee, Kerkklank, jaarboekje, etc.

Nu blijkt dat een deel van onze leden deze brief niet volledig ingevuld of niet ingeleverd heeft.

Omdat wij verplicht zijn aan alle leden toestemming te vragen met een schriftelijke bevestiging, willen wij, diegene die de brief niet ingevuld heeft, vragen deze brief alsnog (volledig) in te vullen.

De brief kunt u inleveren bij één van de kerkrentmeesters of bij onze privacy-coördinator Jos Mannessen.

De brief kunt u:

  • downloaden van de website;
  • meenemen vanuit de kerk;
  • opvragen bij uw wijkouderling.

De kerkrentmeesters.

Categorieën: Kerkenraad