Misschien hebt u het al gemist in deze kerkklank: het formulier waarop u namen kunt invullen van mensen die u geschikt acht om ambtsdrager te worden. Ieder jaar in februari wordt dit nl. geplaatst in de kerkklank en treed de ‘procedure vervanging ambtsdragers’ in werking. Dit jaar gaat dat een beetje anders.

Zoals u vast weet heeft de kerkenraad vorig jaar een werkgroep samengesteld om na te denken over de organisatievorm van onze gemeente. Dit omdat het steeds moeilijker wordt om alle wijken bemand te krijgen. De werkgroep heeft in de kerkenraadsvergadering van december 2018 een plan gepresenteerd om de organisatievorm aan te passen / te vernieuwen. Op dit moment is de kerkenraad (en het moderamen) druk bezig om te bekijken hoe dit vorm moet gaan krijgen.

U zult vast begrijpen dat dit geen eenvoudige klus is en dat de kerkenraad niet over één nacht ijs wil gaan. Het is voor iedereen van belang dat er straks een organisatie staat die goed werkt en waar we voor langere tijd mee verder kunnen. Het moet geen haastklus worden.

Hoewel we al wel weten dat we straks waarschijnlijk minder ambtsdragers nodig hebben dan nu het geval is, is niet helemaal duidelijk hoeveel nieuwe ambtsdragers er moeten komen en wat hun ambt precies zal gaan inhouden. Zoals gezegd wordt er achter de schermen druk aan gewerkt om dat zo snel mogelijk duidelijk te krijgen. Als die duidelijkheid er is, zal ook duidelijk zijn hoe de ‘procedure vervanging ambtsdragers’ eruit gaat zien. Tot die tijd vragen we om uw geduld en om uw vertrouwen.

Omdat ook binnen de nieuwe organisatiestructuur een voorzitter nodig is, is de kerkenraad al wel actief op zoek naar een nieuwe voorzitter, die het tijdelijke voorzitterschap van Albert Jan Altena kan overnemen. Meedenken hierin wordt gewaardeerd; ideeën hieromtrent kunt u melden bij Albert Jan Altena of per mail bij de scriba: scriba@pgbruchterveld.nl

Via kerkklank en leef mee houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Namens de kerkenraad,
Tineke Schepers, scriba

Categorieën: ambtsdragers