Ook dit jaar mogen wij weer meedoen met de Rabo ClubSupport. Net als vorig jaar doen wij dit in
samenwerking met Plaatselijk Belang Ebbenbroek. Vorig jaar hebben wij samen € 750,00 opgehaald
en hebben mede hierdoor 2 tenten gekocht. 1 Tent is al gebruikt bij het afscheid van ds. Rineke van
den Berg.


De actie Rabo ClubSupport loopt van 4 tot 25 oktober 2021. In deze periode kunt u als lid van de
Rabobank uw stem uitbrengen. Ons project voor dit jaar is het organiseren van een Musical. Er zijn al
wat kosten gemaakt voor het aankopen van het script, maar er zal nog meer bekostigd moeten gaan
worden, zoals het aankopen van een geluidsinstallatie, het maken van een decor en eventueel
kleding.

De geluidsinstallaties blijft eigendom van de kerk, maar is voor meerdere koren (Clus,
gelegenheidskoor enz.) beschikbaar.

Graag zouden wij zien dat u uw stem uitbrengt op PB Ebbenbroek en hiermee de leefbaarheid en
saamhorigheid in Bruchterveld en Ebbenbroek verhoogt. Enkele jaren geleden is er samen door de
Plaatselijke Belangen een dorpsvisie gemaakt (Bruchterveld-Ebbenbroek Natuurlijk Dichtbij) en dan
geeft deze samenwerking hier een mooi vervolg op.

Kerkrentmeesters.