Zoals gepland is de reis op 15 mei 2019.

Vertrek ‘s morgens om half 9 bij “De Ark”.

Richting Barneveld naar het borduurmuseum. Voor de mannen die niet van borduren houden is er houtsnijwerk.

Ook is er een heerlijk diner, en ons natje en droogje op zijn tijd.

Rondrit met een gids die van alles vertelt, om en nabij Harskamp.

Wie zich nog niet opgegeven heeft, dit kan nog. Kosten € 50,00. De prijs voor een dag vol plezier. U kunt zich opgeven bij Klazien.

We sluiten de dag weer af met brood en drinken in “De Ark”.

Categorieën: Damescomité