Zondag 12 November 19.00

In de PKN kerk de ARK te Bruchterveld

Rum dienst  (Roept u maar)  zang dienst

Met Ab Kristiaans als organist

We zingen uit het liedboek en uit de evangelische liedbundel

Het begin en eind lied staan vast.

De andere liederen kunnen door de aanwezigen worden aangedragen,

en Ab Kristiaans verzorgd 2 keer een intermezzo