Op donderdag 12 januari gaan we voor de eerste keer in 2017 weer met elkaar aan tafel, bij het vertrouwde adres: De Wingerd.

Als altijd welkom vanaf 16.30.

Opgeven t/m maandag 9 januari!!! bij Hendrina Otter, 232339/inspreken of mailen: samenetenwingerd@pgbruchterveld.nl

We zien elkaar daar.
Groet namens de commissie Vorming en Toerusting.

Categorieën: Samen eten