Op 8 april D.V. gaan we weer samen zingen. Dit keer in de G.K.V.

We beginnen om 19.00 uur.

De familie Schepers zal een muzikale bijdrage leveren.

We hebben zowel oude als nieuwe liederen uitgezocht, dus is er veel afwisseling!

Na afloop is er voor iedereen koffie of thee met iets lekkers.

Bij de uitgang vragen we een bijdrage in de kosten.

Het team van beide kerken (G.K.V. en Prot. Gem.) hoopt op een mooie opkomst.

Jan Dokter, Jan Schepers, Herma Wuite en Cobi Korvemaker