In de maand september vindt de actie Solidariteitskas plaats. Als u in het verleden een machtiging hebt afgegeven voor deze actie dan wordt het toegezegde bedrag door ons geïncasseerd in deze maand. U hoeft dus niets te doen.

Hebt u een toezegging gedaan en daarbij aangegeven dat u het zelf overmaakt, dan willen wij u hierbij vriendelijk vragen om uw bijdrage zelf over te maken op bankrekening NL72RABO0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld onder vermelding van Actie Solidariteitskas. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met één van de Kerkrentmeesters.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en bijdrage,
College van Kerkrentmeesters

Wat houdt deze actie in?
Solidariteitskas is een verplichte afdracht aan de landelijke kerk die bestemd is voor financiële ondersteuning van gemeenten in nood en voor bovenplaatselijk pastoraat.

Categorieën: Kerkrentmeesters