In de maand september vindt de actie Solidariteitskas plaats. Als u in het verleden een machtiging hebt afgegeven voor deze actie dan wordt het toegezegde bedrag door ons geïncasseerd in deze maand. U hoeft dus niets te doen.

Hebt u een toezegging gedaan en daarbij aangegeven dat u het zelf overmaakt, dan willen wij u hierbij vriendelijk vragen om uw bijdrage zelf over te maken op bankrekening NL72RABO0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld onder vermelding van Actie Solidariteitskas. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met één van de Kerkrentmeesters.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en bijdrage,

College van Kerkrentmeesters.Categorieën: Kerkrentmeesters