Op 23 maart jl. zijn we als beroepingscommissie weer bij elkaar geweest. We zijn al lekker op dreef. Momenteel hebben we een achttal namen van te onderzoeken kandidaten op ons lijstje staan. Drie daarvan zijn aangedragen door gemeenteleden, de overige namen kregen we door van de predikant voor het beroepingswerk van de landelijke kerk.

Inmiddels staat de wervingsadvertentie van onze gemeente op de landelijke site van de Protestantse Kerk Nederland, tot en met 12 april a.s. kan er nog gereageerd worden. Heeft u die ook al gezien?

We wachten in spanning af!

Ook u als gemeentelid kunt nog steeds namen indienen op ons mailadres: beroepingscommissie@pgbruchterveld.nl.

Onze volgende vergadering staat gepland op 6 april a.s.

Tot ziens!
De beroepingscommissie

Categorieën: Beroepingswerk