STARTDIENST 11 SEPTEMBER 2022 aanvang 10.00 uur

met als voorganger Ds. G.F. Hooijer uit Groningen

Ds. Hooijer was destijds van 12 november 1972 tot 29 januari 1977 predikant  in onze kerk. Het kerkgebouw “De Ark” werd op 13 september 1932 in gebruik genomen. Dat is nu precies 90 jaar geleden is. In de dienst hopen we hierbij nog stil te staan.  

Het thema van de dienst is:

 “Aan Tafel”

Muzikale medewerking: Elvira Nijmeijer 

Er zal ook een aparte kindernevendienst worden gehouden

Omdat we als gemeente bij lief en leed van gemeenteleden vaak bloemen laten bezorgen, willen we het komende seizoen graag starten door voor in de kerk een “zee van bloemen”te maken. Zeg het met bloemen! Dit schept verbinding! Het zou mooi zijn als  iedereen die komt een bloem of enkele bloemen van huis meeneemt en deze vóór de dienst in de vazen of potten zet die al voorin de kerk staan.   

Wij vragen u vriendelijk om vervolgens na afloop van de dienst van alle losse bloemen die zijn meegebracht mooie boeketjes te maken en deze te bezorgen of te laten bezorgen bij mensen waarvan u of jij vindt dat die een steuntje in de rug nodig hebben.

Na de dienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken, waarna we samen met elkaar een eindje gaan fietsen. Indien gewenst kan de fietstocht ook gereden worden met de auto. Onderweg zal op een aantal plaatsen lunchmaaltijden worden aangeboden. Maar het toetje zal tenslotte voor u in De Ark klaar staan!

We hopen op een mooie start van het komende seizoen.

TOT ZIENS ALLEMAAL