Van 10:00-11:00 is er inloop in de kerk voor een kopje koffie, thee, fris met wat lekkers.

Daarna begint om 11:00 de kerkdienst die tot ongeveer 12:15 zal duren.

Van 12:30-13:30 gaan we samen eten.

We sluiten af met een lied en een gebed.