Deze kerkdienst is voorbereid met een groep catechisanten. Zij hebben hun levensvragen en ervaringen ingebracht. Dat past bij de paaswake. Van oudsher lezen christenen op deze avond veel verhalen uit de Bijbel die allemaal een rode draad laten zien: dat door het donker van onze ervaringen heen, schijnt Gods licht.

De nieuwe paaskaars wordt tijdens deze dienst door een diaken naar binnen gedragen.Muzikale begeleiding wordt verzorgd door de familie Nijmeijer.

Categorieën: Stille Zaterdag