Woensdag 16 oktober komen er een aantal mensen van het AZC naar Bruchterveld.

We gaan o.a. naar de fam. Meier voor een rondleiding op hun bedrijf, de kerk bekijken, even sjoelen en we eindigen met het eten van pannenkoeken. (gebakken door o.a. de catechisanten)

Het wordt vast en zeker een leuke middag.

Wie zou willen helpen bij het vervoer? Tegen 14.00 uur de mensen ophalen van het AZC en aan het eind van de middag weer terugbrengen.

Opgave bij de diaconie                                                                  

Categorieën: Diaconiefacebook