Indien u besluit om zich aan te sluiten bij onze kerkelijke gemeente, kunt u zich aanmelden als lid van onze gemeente.

Wij willen als kerk in Bruchterveld een verbindende factor zijn in ons dorp. Een plek waar wordt verteld over de boodschap uit de Bijbel en waar je elkaar kunt ontmoeten voor gezelligheid, een goed gesprek of inspiratie in tijden van vreugde én in tijden van verdriet.

We willen laten zien dat we het samen als gemeenschap moeten doen; elkaar helpen als dat nodig is en een plek zijn waar iedereen welkom is. We zijn er als kerk voor en door iedereen in Bruchterveld én voor de mensen daarbuiten die onze hulp nodig hebben

Wellicht voelt ook u, voel jij, je tot onze gemeente aangetrokken?

Door lid te worden van onze gemeente geeft u/geef jij aan dat u/jij met de mensen van de kerk uw geloof wilt delen. De leden van de kerk ontmoeten elkaar regelmatig op zondag, maar soms ook doordeweeks bij allerlei activiteiten. Natuurlijk bent u/ben jij niet verplicht om aan alles mee te doen, u/jij mag uw/jouw betrokkenheid op eigen wijze invulling geven.

Hoe kunt u lid worden?
Lid worden kan door in te schrijven in het ledenregister van de kerkelijke gemeenschap waarmee men zich verbonden voelt. Dat kan de kerk zijn waar men vandaan komt of waar men in de buurt woont.

Wat kost het om lid te worden?
Als lid bent u vrij om te bepalen hoeveel u/jij wilt en kunt bijdragen. Zowel letterlijk als figuurlijk, want men kan natuurlijk behalve in geld ook in (vrijwillige) tijd bijdragen.

Interesse?
Bent u/ben jij geïnteresseerd in een lidmaatschap van onze kerk of wilt u/wil jij daar meer informatie over? Neem dan contact op met de ledenadministratie.

Uitschrijven?                                                                                            
Wilt u/wil jij een wijziging doorgeven of wilt u/wil jij zich laten uitschrijven van onze kerk geeft dit dan door aan de ledenadministratie.