Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wetgeving geldt ook voor de kerken.

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt ook de Protestantse Gemeente Bruchterveld er voor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn.

Uw gegevens worden beveiligd en privacyregels worden toegepast. Dat betekent niet, dat dat eerder niet het geval was. Wel hebben we geïnventariseerd, wat er allemaal geregeld is en waar extra aandacht voor nodig is. Dat is uiteindelijk vastgelegd in de privacyverklaring van onze gemeente.

Een meer algemene toelichting met achtergronden vindt u hier. In de Privacyverklaring, die hier is te vinden, kunt u nalezen hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Voor deze verklaring hebben wij gebruik gemaakt van de verklaring, die is uitgegeven door de Protestantse Kerk Nederland.

Voor vragen kunt u terecht bij de privacy coördinator door een mail te sturen naar privacycoordinator@pgbruchterveld.nl

Toestemmingsformulier om persoonlijke gegevens van u te mogen publiceren op onze informatiebronnen zoals LeefMee, Kerkklank en jaarboekje.

Privacy-coördinator: Jos Mannessen. privacycoordinator@pgbruchterveld.nl