De ZWO-commissie heeft zich als doel gesteld om iedereen binnen de Protestantse Gemeente Bruchterveld bewust te maken van de probleemgebieden aangaande Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en de gemeente te activeren om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de oplossing van de problemen daar.

Wanneer u meer wilt weten over het werk van de ZWO-commissie, kunt u altijd contact opnemen.

Uw suggesties, hulp en/of opmerkingen zijn van harte welkom.

E-Mail: zwo@pgbruchterveld.nl