Beste gemeentelid,

Zoals u misschien al wel meegekregen heeft moeten bedrijven, verenigingen, stichtingen enz. zich tegenwoordig houden aan strenge privacywetgeving. Dat geldt dus ook voor onze kerk.

Deze nieuwe privacywetgeving wordt afgekort met AVG, wat staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor alle leden van onze kerk is het natuurlijk belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens. Daarom is er door de kerk een privacyverklaring opgesteld die bedoeld is om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens.

In deze verklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en wie daarvoor de contactpersoon is bij de kerk.

Mocht u de privacyverklaring van onze kerk willen inzien, dan verwijzen we u naar de website www.pgbruchterveld.nl/privacy

Zoals u weet maken wij gebruik van informatiebronnen (LeefMee, Kerkklankjaarboekje) Hierin worden soms persoonlijke gegevens genoemd, zoals; namen, adressen, telefoonnummer, foto’s enz. Graag willen wij uw toestemming om deze gegevens, zoals u gewend was, te mogen blijven publiceren in onze informatiebronnen.

LeefMee, Kerkklank en Jaarboekje worden tot op heden op papier geleverd. Dit zou ook digitaal kunnen. Door minder papier te gebruiken leveren wij als PKN Bruchterveld een bijdrage aan het milieu en als bijkomend voordeel besparen we op de kopieerkosten.

Daarom willen we u vragen de onderstaande formulier in te vullen en deze weer bij ons in te leveren.

U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Kerkenraad Protestantse Gemeente Bruchterveld.Categorieën: Kerkenraad