Vandaag nemen een aantal ambtsdragers afscheid, waaronder ook een aantal ouderlingen.

Er blijven nu vier ouderlingen over: Jan Ribberink, Hilda Smit, Miranda Smid en Bert Meinen.

We hebben als kerkenraad al een nieuwe wijkindeling bedacht van vier wijken, maar we gaan deze nog niet invoeren.

Eerst komt er een avond in juni met de gemeenteleden die als bezoekmedewerker samen met de ouderling in een wijk aan de slag willen gaan. We gaan met hen in gesprek over de indeling, de verwachtingen over en weer en allerlei afspraken maken.

Daarna komt er een gemeentemorgen op zondag 7 juli om de gemeente te informeren over de nieuwe wijkindeling. Ook zullen alle gemeenteleden een brief ontvangen met daarin informatie in welke wijk ze zijn ingedeeld, wie uw ouderling is en wie uw bezoekmedewerker. Hierna gaat de nieuwe wijkindeling echt van start.

Dat betekent dat tussen nu en 7 juli er een tussenfase is. Mochten er dringende zaken spelen als ziekte of overlijden, dan kunt u contact opnemen met één van de vier overgebleven ouderlingen of de predikant. Ze overleggen dan met elkaar wie van hen beschikbaar is.

We hopen op uw begrip dat we even een tussenfase hebben. We vinden het belangrijk om geen haast te hebben, maar zorgvuldigheid voorop te laten gaan. 

Vriendelijke groet, de kerkenraad